Tromgeroffel, donderende kanonnen, knallende musketten, hoornblazers, lansdragers en kampvuren van historische legers... De Slag bij Bourtange is een jaarlijks terugkerend evenement. Dit jaar werd de vesting volledig aangepast aan het tijdperk van de 80-jarige oorlog.